Đừng ngủ trước khi lũ bạn khốn nạn còn thức.. :P

admin 02:45 28/09/2013
Thích ảnh này?
1
27092013-61-dung-ngu-truoc-khi-lu-ban-khon-nan-con-thuc-p.jpg
Like Bò Cười trên Facebook

Bình luận

Từ khoá:
dung ngu khi lu ban con thuc , dung ngu khi dam ban khon nan con thuc , dung ngu khi ban van con thuc , dung di ngu khi ban con thuc , dung ngu khi lu ban khon nan con thuc , dung ngu khi lu ban chua ngu , dung ngu khi lu ban than con thuc , dung ngu khi ban chua ngu , chuyen vui truoc khi ngu , dung ngu khi li ban khon nan con thuc ,