Ít khi toán học giải quyết về vấn đề nan giải này :<

admin 07:58 21/10/2012
Thích ảnh này?
2
21102012-83-it-khi-toan-hoc-giai-quyet-ve-van-de-nan-giai-nay.jpg
Like Bò Cười trên Facebook

Bình luận

Từ khoá:
toán học vui , anh vui toan hoc , giai toan vui cuoi , vấn đề nan giai toan vui , ảnh vui về toán học , ảnh vui học học , toán vui , Giai toan ,
Bài cũ hơn